Amagerbrogade 240, I, TV. 2300 S
Kontakt os: 32844510

Om os

Om os

Klinikinformation

Vi er en lægepraksis på Amagerbrogade nær Sundbyvester Plads.

Klinikkens telefonnummer er : 32 84 45 10.
Mandag til Fredag vil lægen selv sidde ved telefonen fra 8-9.
Telefon henvendelser fra kl 8-9 udelukkende skal bruges vedrørende akut sygdom og evt. svar på blodprøver. Alle andre henvendelser henvises til mellem kl 9-11 mandag til torsdag og 9-10 på fredag (fx receptfornyelser, almindelig tidsbestilling og andre forespørgsler).
Mandag til Torsdag fra 9 –11 og Fredag fra 9 –10 vil der sidde praksispersonal til bestilling af tider, fornyelse af recepter m.m.

Herudover kan der i åbningstiden blive henvist til tlf.: 92 15 06 85, som kun skal bruges ved akut opstået sygdom.
Sygebesøg aftales i lægens telefontid mellem kl. 8-9.
Vi henviser ved akut opstået sygdom til 1813 i tidsrummet hverdage kl. 16 - 08 samt weekend - helligdage kl. 08-08.
Ved livstruende sygdom kaldes alarmcentralen på 112.

Du skal altid medbringe dit sundhedskort, når du skal til læge eller praksispersonal.
Hvis du ikke har et velfungerende sundhedskort eller har mistet dette, skal du henvende dig i Borgerservice i din kommune.

Vi vil bede dig om at komme i god tid, tage overtøj af og slukke mobiltelefonen så du er klar til din konsultation.
En konsultationstid varer mellem 10 til 15 min. Heri indgår emnet for din henvendelse, undersøgelse, laboratorie målinger, recepter, henvisning, videre plan og journal skrivning.

Vores klinik er beliggende på 1. sal uden elevator og er ikke velegnet for kørestolsbrugere og gangbesværede.

Styrelsen for Patientsikkerhed besøget os den 20-02-2024

Samlet vurdering efter tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget den 20-02-2024 vurderet, at der på Familielægen Amagerbrogade 240 er

Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Vurderingen af patientsikkerheden er baseret på observationer, interview, journal- og instruksgennemgang ved det aktuelle tilsyn. Behandlingsstedet fremstod velorganiseret med gode samarbejdsrelationer og fokus på patientsikkerhed.

Læse rapporten i nedenstående Linke
https://stps.dk/Media/638448958401963398/Anabia.pdf

 

                               Klinikken tilbyder

Af hurtige undersøgelser, som du får svar på mens du er til konsultation:

 • Blodsukkermåling - herunder også langtidsblodsukker HbA1C
 • Blodprocentmåling
 • Måling af infektionstal - CRP
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Halspodning
 • Urinundersøgelse
 • Graviditetstest
 • Måling af iltmætningen (Saturation)
 • Synsprøve
 • Højde- og vægtmåling
   

Herudover kan der foretages:

 • Blodprøvetagning
 • Prøve for celleforandringer på livmoderhals
 • Indsendelse af vævsprøver, podninger mv. til nærmere undersøgelser
 • Frysning af vorter
 • Rådgivning i forbindelse med prævention, sterilisation, abort mv
 • Kørekortsattester
 • Lægefagligt attestarbejde

Vigtigt!

Husk venligst at møde op til din tid.

Ved udeblivelse 3 gange bliver der opkrævet et gebyr på 300 kr.

Afbud skal ske 24 timer før.

Det er også muligt at bestille tid samme dag efter aftale med lægen hverdag fra 8- 9. Du kan kun få én tid i lægehuset pr. dag. Længden på en konsultation kan variere. Der laves en sundhedsfaglig vurdering af problemstillingen under hensyntagen til andre patienters ventetid og akut arbejde i klinikken.

På hverdage efter kl. 16, i weekender og på helligdage henvises til 1813.

Undtagelser for “Tid Samme Dag”
Graviditetsundersøgelser og undersøgelse 8 uger efter fødsel
Børneundersøgelser
Samtaler
Vaccinationer
Attester (kørekort, forsikringsattester og kommunale attester)
Tolkesamtaler (kontakt venligst receptionen)
Tider ved kronisk sygdom som følges med faste intervaller fx diabetes og KOL

 
Attester

Kontakt venligst receptionen på tlf.nr. 32844510 for tidsbestilling til attester. Vi beder dig have attesten ved hånden, når du bestiller tid, da der afsættes tid efter, hvilken type attest der er tale om. Det kan dreje sig om 10-60 minutter.
Der tages forbehold for kurser, sygdom, ferie- og fridage.

Telefontider

Læge
Alle dage fra 8-9
Kun ved akut opstået sygdom
(Recepter & tidsbestilling)
Mandag til Torsdag (9-11) og Fredag (9-10)

Konsultation (Kun efter aftale)

Mandag
Kl. 8-16
Tirsdag
Kl. 8-17
Onsdag
Kl. 8-16
Torsdag
Kl. 8-16
Fredag
Kl. 8-12

Hvem er vi

Aftab Rehmat

Aftab Rehmat

Speciallæge i almen medicin

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Aftab er født 1981.

2023.Praktiserende læge Amager

2021.Speciallæge i almen medicin

2006.Kandidat læge uddannelsen

Som led i sin speciallægeuddannelse har han bl.a. arbejdet på børneafdeling, fødeafdeling, psykiatri afdeling, og flere akut og medicinsk afdelinger samt kirurgi afdeling i Region Sjælland. Han har i forbindelse med hans efteruddannelse til speciallæge i almen medicin arbejdet i lægepraksis i både Næstved og Faxe. Herudover arbejder han som vikar i lægepraksis både i Herlev og Ishøj. Han har også været vagtlæge i region Sjælland i perioden fra 2016 til 2021.

Læs mere →

Imran

Praksispersonal

Jeg tager urinprøver, blodprøver, hjertekardiogram(EKG), øreskylning, suturfjernelse, lungefunktionsundersøgelse og andre konsultationstyper under lægelig supervision.

Læs mere →

Ferie og lukkedage

Lægevejen

Man kan bestille tid både online via linket til www.laegevejen.dk.
Det vil være en stor hjælp hvis så mange som muligt bruger www.laegevejen.dk.
På lægevejen.dk kan du forny recepter, bestille tid og stille korte spørgsmål til lægen eller sygeplejersken.

E-KONSULTATION
E-konsultation er kun til KORTE BESKEDER og IKKE TIL AKUT SYGDOM. E-konsultationer er beregnet til at besvare korte spørgsmål. Længere redegørelse kan ikke forventes. Da må der bestilles tid til en almindelig konsultation.
E-konsultationer skal kun benyttes ved ikke akutte sygdomme og spørgsmål.
Vær opmærksom på at der kan gå 3 - 5 hverdage, før du får svar fra lægen, ved kontakt over E-kommunikation.

Før du opretter E-konsultation, tænk da over følgende:
Er du eller dit barn sygt nu og har brug for lægehjælp i dag?
Hvis Ja - brug ikke E-konsultation, men ring i klinikkens åbningstid i stedet for. Udenfor klinikkens åbningstid kan du ringe Akuttelefonen 1813.

RECEPTFORNYELSE
Du kan her forny din faste medicin. Dog ikke vanedannende medicin. Hvis dine faste ordinationer ikke er tilgængelige, kontakt venligst sygeplejerske  telefonisk.

Vanedannende medicin
Stærk smertestillende medicin og beroligende/sovemedicin, kræver kontrol og fremmøde i klinikken.
Klinikken følger sundhedsstyrelsens vejledning om udskrivelse af stærk smertestillende eller vanedannende medicin. F.eks. morfin, sovemedicin og beroligende medicin.
Der må kun udskrives mindste pakning eller højst til 1 måneds forbrug, recept udskrivelse kun ved personligt fremmøde.
Nye patienter der anvender disse medicintyper, tilbydes og skal acceptere nedtrapning.

Information

Styrelsen for Patientsikkerhed og Familielæge Amagerbrogade har stor fokus på forbruget af afhængighedsskabende medicin. Forbruget af afhængighedsskabende medicin har været stigende i Danmark. Her i klinikken vil være et særligt indsatsområde at sikre et solidt og veltilrettelagt nedtrapnings- eller seponeringsforløb af vores patienter med non-maligne smerter på afhængighedsskabende medicin. Hensigten er, hvor det er muligt, for patienter med non-maligne smerter på kort eller lang sigt udtrapning af patientens brug af afhængighedsskabende medicin.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed må fornyelse af afhængighedsskabende medicin, til patienter med non-maligne smerter, kun ske ved personligt fremmøde i klinikken. Det vil sige ikke over telefonen eller via internettet. Kontakt klinikken telefonisk og bestil en konsultationstid til receptfornyelse, hvis det omhandler afhængighedsskabende medicin. Vær dog selv opmærksom på at have medicin til klinikkens lukkedage.

Afhængighedsskabende lægemidler
Ved afhængighedsskabende lægemidler forstås:

 • Morfin og morfinlignende midler (opioide analgetika)
 • Beroligende midler og sovemidler, herunder særligt benzodiazepiner og stoffer, der virker på benzodiazepinreceptorerne
 • Lægemidler med centralstimulerende virkning
 • Visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale

Udtrapning af afhængighedsskabende medicin for patientens egen skyld

De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende beroligende medicin er svimmelhed, døsighed, hukommelsesbesvær samt koncentrationsbesvær. De fleste patienter på afhængighedsskabende medicin bemærker ikke, at de er påvirkede af langtidsbrug. Brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det er tegn på, at patienten er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er angst, uro, svedeture og søvnbesvær. Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen.

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

På dette link finder du vejledningen om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, VEJ nr. 9009 af 27. december 2013:

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=160914

Forstå årsagen til fratagelse af kørekort
Der er risiko for påvirkning af bevidstheden ved brug af stærk smertestillende medicin. Derfor må man ikke køre bil eller lignende ved indtagelse af stærk smertestillende medicin med kort virkningstid. Patienten kan undgå kørselsforbud, hvis der udelukkende indtages præparater med lang virkningstid.

På dette link finder du vejledningen om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed August 2017, kapitel 9.

https://stps.dk/da/udgivelser/2017/vejledning-om-helbredskrav-til-koerekort/~/media/9BE267FAC6AE4BE3ABB93FAA6E7C2347.ashx

Her er en hjemmeside hvor du kan "slå" op og se hvordan du skal forholde dig når dit barn er "almindeligt" sygt. tryk her https://www.sygeboern.dk/

Rejsevaccinationer

Klinikken tilbyder ikke rejsevacciner.

Børnevaccination
Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination. På dette link finder du væsentlige oplysninger om det danske børnevaccinationsprogram http://www.ssi.dk/Vaccination/Boernevaccination.aspx

Influenzavaccination
Den 1. oktober træder det gratis tilbud om influenzavaccination i kraft til personer, der er i risiko for alvorlig influenzasygdom. Det gratis tilbud gælder frem til 31. december hver år.

Hvem er omfattet af det gratis tilbud?
Influenzavaccination anbefales og er gratis for følgende grupper:

 • Personer på 65 år eller derover
 • Førtidspensionister
 • Personer, der er kronisk syge efter en lægelig vurdering:
  • Med kroniske lungesygdomme
  • Med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • Med diabetes 1 eller 2
  • Med medfødt eller erhvervet immundefekt
  • Med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Med kronisk lever- og nyresvigt
  • Med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40)
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester

Tilhører du en af de ovennævnte grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. oktober og året ud. Vaccinationen er dog også gratis for gravide, der er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter

Det er stadig muligt at blive vaccineret mod influenza før og efter de nævnte tidspunkter, men i så fald er det ikke gratis.

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/influenzavaccination

Under din graviditet vil vi gerne følge dig tæt.

Som basis skal du til 3 undersøgelser:

1. undersøgelse, uge 6-10, er til blodprøver og udfyldelse af vandrejournal og svangrejournal.
2. undersøgelse, uge 25.
3. undersøgelse, uge 32.

Vi tilstræber at en af os læger følger dig hele vejen gennem din graviditet.

Vi ser dig selvfølgelig løbende ved behov

Sundhedsstyrelsen anbefaler gratis kighostevaccination af gravide i 3. trimester, dvs. fra starten af graviditetsuge 29 til fulder 40 uger.

Henvisninger kræver fremmøde til lægekonsultation og udfærdiges derfor ikke efter anmodning per internet eller telefon. Hvis lægen vurderer det er relevant udfærdiges henvisning til fysioterapeut, psykolog, speciallæge, sygehus etc.

Henvisning sendes elektronisk.

Borger bestiller selv tid ved fysioterapeut, psykolog eller speciallæge. Henvisningen skal tages i brug indenfor 6 måneder.

Du kan allerede bestille tid (planlagt konsultation) til din næste årskontrol. Ved visse kroniske sygdomme skal der først bestilles tid til blodprøver, hjertekardiogram, lunge funktionelle undersøgelser eller urinprøve ugen før, så svarende foreligger til selve kontrollen. Ring til klinikken og hør nærmere.

Hvis du lider af og er i behandling for en kronisk lidelse, for eksempel.

 • Forhøjet blodtryk
 • Forhøjet kolesterol
 • Sukkersyge
 • Stofskifte
 • KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse)
 • Astma
 • Knogleskørhed/osteoporose
 • Psykisk sygdom

Diabetes
Årskontrol i fødselsdagsmåneden:.
3 mdr. kontrol ? tid hos sygeplejerske mht. laboratorieprøver.
6 mdr. kontrol ? tid hos lægen.
9 mdr. kontrol ? tid hos sygeplejerske mht. laboratorieprøver.

KOL/Astma
Årskontrol i fødselsdagsmåneden:
Patient får tid hos sygeplejerske til diverse prøver ? Herefter får patient tid hos lægen.
6 mdr. kontrol ? Tid hos sygeplejerske mht. diverse prøver.

Forhøjet blodtryk samt hjertekarsygdom
Årskontrol i fødselsdagsmåneden:
Patient får tid hos sygeplejerske til diverse prøver ? Herefter får patient tid hos lægen.
6 mdr. kontrol - tid hos sekretæren mht. diverse prøver.

Stofskifte-sygdomme/Knogleskørhed (osteoporose/psykisk sygdom)
Årskontrol i fødselsdags måneden

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler klinikken/Læge Aftab Rehmat som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Læge Aftab Rehmat behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Klinikken/Læge Aftab Rehmat indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.

 • NOVAX
 • Andre IT leverandører
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer

Opbevaringsperiode

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte klinikken på tlf. 32 84 45 10.

Priser

Konsultation gr. 1 patienter Gratis
Konsultation gr. 2 patienter 350 kr.
Konsultation for udlændinge UDEN blåt EU kort /
Consultation for foreigners without blue EU card
750 kr.
Konsultation for europæere MED blåt EU kort /
Consultation for europeans with blue EU card.
(you need to bring your blue card)
Individual country agreement

 

Private attester (inkl. moms) / private certficates (incl. VAT)

Kørekortsattest / drivers license 600 kr.
Mulighedsattest 800 kr.
Lægeattest ved sygdom / frihåndsattest / varighedsattest  600 kr.
Stor kørekort attest / Diabetes attest 750 kr.
Attest for handikap-parkering  500 kr.
Medicinpas / Certificate for medical utensils and medication  500 kr.
Attest til gravide ved flyrejser  500 kr.
Attest til børnehaver og lign.  300 kr.
Afbestillingsforsikringsattest  750 kr.
Friattester til: High school / skoleophold i udlandet, forsikring, adoptionsattester:  Pr. 15. minut 700 kr.

 

Attester til forsikringsselskaber (eksl. moms)

FP 220, 230, 300**  1500 kr.
FP 350, 360**  2000 kr.
FP 401**  1400 kr.
FP 410**  1000 kr.
FP 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490**  1600 kr.
FP 500, 510**  2000 kr.
FP 610  Efter gældende aftale med Lægeforeningen
FP 710  Iflg. aftalt takst 
Helbredsgodkendelse, attest (jernbanepersonale)**  Normalt 1000 kr. men ekstra ved tidsforbrug over 30 minutter
Gennemgang og udskrift af journal til forsikring**  Iflg. aftale og afhængig af hvor langt tilbage journal ønskes

Her bor vi

Vores klinik er beliggende på Amagerbrogade 240, 1. sal tv, 2300 Kbh. S.

Det er ved Sundbyvester Plads så der er mulighed for bustransport.

Du kan finde mulighed for gratis parkering i området. Visse steder er også anvist med timeparkering.

Det er ikke muligt at aflåse barnevogn, rollator eller kørestol.

Det er ikke muligt at medbringe barnevogn i vores lille venteværelse